Vi som jobbar på Ljunganbladet

Jannice Eklöf

Ekonomiansvarig och ansvarig utgivare
Tel: 0690-770 775
jannice@ljunganbladet.se

Jenny Lindblom

Ansvarig för bladet
Tel: 0690 770 774
jenny@ljunganbladet.se

Erika Ek

Säljare
Tel: 0690-770 773
erika@ljunganbladet.se